تحلیل گران برتر ارائه کلیه خدمات آماری ویژه سازمان ها
و پژوهشگران
سفارش دهید
تحلیل گران برتر تحلیل آماری پیشرفته با انواع نرم افزارهای آماری سفارش دهید Spss, Minitab, S-plus, Lisrel, Amos, SmartPLS تحلیل گران برتر مرجع کامل پرسشنامه های خرید کنید مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و ... تحلیل گران برتر تحلیل سریهای زمانی
با نرم افزار Eviews
سفارش دهید
Slide تحلیل گران برتر تحلیل فنون تصمیم گیری چندمعیاره AHP, Topsis, Dematel سفارش دهید تحلیل گران برتر شبیه سازی طرح های صنعتی و بهبود فرآیند کسب و کار با نرم افزار Arena سفارش دهید

جدیدترین محصولات

تیم تحلیلگران برتر

بهزاد یعقوبیان

طرح آزمایش های آماری، رگرسیون، آشنایی با SPSS,R و S-plus

بهزاد یعقوبیان

کارشناسی ارشد آمار
امیر یعقوبی

متخصص آماری خبره با سابقه کاری مشاوره مدیریت و ماهر در زمینه داده کاوی، SQL, Tableau, LISREL, Amos, SmartPLS, SPSS, R, S-Plus, Python, SAS Programming, Eviews و ...

امیر یعقوبی

دکترای مدیریت بازاریابی
یداله واقعی

تحلیل فضایی - محاسبات آماری - جمعیت شناسی - مدلهای خطی و شبیه سازی - تحلیل چند متغیره My Favorate research: Spatial Analysis - Statistical Computations _ Demography - Linear Models - Simulation- Multivariate Analysi

یداله واقعی

دکترای آمار زیستی
یونس زهره وند

نظریه اطلاعات ، قابلیت اطمینان و پایایی، آنالیز بقا و آزمایش طول عمر. علاقه مند به مدل سازی معادلات ساختاری، مدل های رگرسیون، مدل های خطی، داده کاوی و غیره .

یونس زهره وند

دکترای آمار

Main Menu