جدیدترین محصولات

تیم تحلیلگران برتر

بهزاد یعقوبیان

طرح آزمایش های آماری، رگرسیون، آشنایی با SPSS,R و S-plus

بهزاد یعقوبیان

کارشناسی ارشد آمار
امیر یعقوبی

متخصص آماری خبره با سابقه کاری مشاوره مدیریت و ماهر در زمینه داده کاوی، SQL, Tableau, LISREL, Amos, SmartPLS, SPSS, R, S-Plus, Python, SAS Programming, Eviews و ...

امیر یعقوبی

دکترای مدیریت بازاریابی
یداله واقعی

تحلیل فضایی - محاسبات آماری - جمعیت شناسی - مدلهای خطی و شبیه سازی - تحلیل چند متغیره My Favorate research: Spatial Analysis - Statistical Computations _ Demography - Linear Models - Simulation- Multivariate Analysi

  یداله واقعی

  دکترای آمار زیستی
  یونس زهره وند

  نظریه اطلاعات ، قابلیت اطمینان و پایایی، آنالیز بقا و آزمایش طول عمر. علاقه مند به مدل سازی معادلات ساختاری، مدل های رگرسیون، مدل های خطی، داده کاوی و غیره .

  یونس زهره وند

  دکترای آمار

  Main Menu