امیر یعقوبی

امیر یعقوبی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

متخصص خبره آمار با سابقه کار در حوزه مشاوره مدیریت. مسلط به داده کاوی، هوش تجاری، PoweBI ، SQL ،Tableau و نرم افزارهای آماری مانند LISREL، Amos، SmartPLS، SPSS، R، S-Plus، Python، SAS Programming، Eviews و …