ثبت سفارش خدمات آماری

  • در این بخش می توانید سفارش پروژه های تحلیل آماری و یا پرسشنامه موردنیاز خود را ثبت نمایید.
  • پس از بررسی سفارشات ثبت شده توسط کارشناسان با شما تماس حاصل خواهد شد.
  • نکته ضروری: محاسبه هزینه پروژه در داخل فرم انجام شده و صورتحساب اولیه ارائه می گردد. مبلغ نهایی می تواند به صورت توافقی تغییر نماید.
  • همچنین بمنطور ثبت سفارش تایپ زی پرشین و لاتک اینجا کلیک کنید.
  •  

This post is also available in: Enghlish